علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى

اردبیل

زمان مهمان شدن و انتقال دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي اعلام شد

زمان مهمان شدن و انتقال دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي اعلام شد
 

زمان مهمان شدن و انتقال دانشجويان مراكز تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي در نيمسال دوم سال تحصيلي 89-88 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي ، دكتر اصغر كشتكار معاون نظارت و سنجش دانشگاه اظهار داشت : جهت انتقال و مهمان شدن ، ارايه فرم تكميل شده دانشجو به شوراي آموزشي مركز مبداء تا 10 آذرماه ، بررسي در شوراي آموزشي مركز مبدا و اعلام نتيجه تا 17 آذرماه ، ارايه فرم تاييد شده مركز مبداء به شوراي آموزشي مركز مقصد تا 25 آذرماه ، بررسي در شوراي آموزشي مركز مقصد و اعلام نتيجه تا 8 دي ماه و انجام امور اداري و آموزشي تا زمان پايان ثبت نام انجام مي شود.
 دكتر كشتكار پيرامون زمان انتقال به تهران دوره هاي ترمي اظهارداشت : ارايه فرم تكميل شده دانشجو به مركز مبدا تا 17 آذرماه ، بررسي در مركز مبدا و اعلام نتيجه تا 25 آذرماه ، ارائه فرم تكميل شده مركز مبداء به مركز مقصد تا 2 دي ماه ، بررسي در مركز مقصد و اعلام نتيجه تا 8 دي ماه ، جمع آوري و ارسال فرم ها توسط مركز آموزشي مقصد به دبيرخانه شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه از طريق اتوماسيون اداري تا 16 دي ماه ، اعلام نتايج توسط شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه  تا 14 بهمن ماه و انجام امور اداري و آموزشي تا پايان زمان ثبت نام انجام مي شود. معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمي كاربردي افزود : تقاضاي تغيير رشته و انتقال توام با تغيير رشته دانشجويان ، فقط در تابستان هر سال قابل بررسي است و زمان بندي مربوطه در موعد مقرر اعلام مي شود.

 متن بخشنامه:

واحدهای استانی ، موسسات و مراکز آموزشی

 باسلام ،

   احتراماً در جهت اجرای دقیق بخشنامه مربوط به مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به شماره 86045/87/م مورخ 28/12/87 ( ساختار تشکیلاتی شورای آموزشی) و به منظور ایجاد هماهنگی در تمامی مراکز و موسسات آموزشی ، زمان بندی و روال مربوط به امور مهم خدمات آموزشی از قبیل "میهمان" ، "انتقال "، انتقال به تهران" برای نیسمال دوم سال تحصیلی 89-88 به شرح ذیل اعلام می گردد.

 1-میهمان 

 لازم است دانشجویان با ارائه فرم تکمیل شده " میهمان " به مراکز آموزشی مبدا و مقصد، نسبت به اخذ موافقت شورای آموزشی مراکز مربوطه اقدام نمایند و می بایست همه امور اداری – آموزشی براساس جدول(1) انجام گیرد.

 2-انتقال

دانشجویان متقاضی انتقال از مراکز آموزشی شهرستانها به یکدیگر ، از تهران به شهرستانها و همچنین در مراکز آموزشی استان تهران به یکدیگر می باید با ارائه فرم تکمیل شده " انتقال " به مراکز آموزشی، نسبت به اخذ موافقت شورای آموزشی مبدا و مقصد اقدام نمایند و می بایست همه امور اداری – آموزشی براساس جدول(1) انجام گیرد.

توضیح - انتقال دانشجویان نظام پودمانی از سایر استانها به شهر تهران و همچنين انتقال دانشجویان نظام ترمی از شهرستانها به ديگر شهرهاي استان شهر تهران نیز طبق روال فوق صورت مي پذیرد.

 3-انتقال به تهران

دانشجویان نظام ترمی که متقاضی انتقال از استانها به شهر تهران می باشند ، می بایست براساس جدول(2) نسبت به تکمیل و ارائه فرم  " انتقال به تهران ویژه نظام ترمی" اقدام نموده و پس از اخذ نظر مرکز آموزشی مبدا ، فرم مربوط را به همراه مدارک موردنیاز به مرکز آموزش مقصد تحویل نماید و مرکز آموزش مقصد پس از بررسی و اظهارنظر، نسبت به ارسال فرم و ضمائم مربوط به " دبیرخانه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه" از طریق اتوماسیون اداری اقدام نماید.

 4=  فرم " انتقال به تهران ویژه نظام ترمی " و همچنین فرم های بازنگری شده "میهمان"،
 " انتقال" ، "تغییررشته " و " انتقال توام با تغییررشته" به پیوست ارسال می گردد که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه فرم های پیوست جایگزین فرم های قبلی می شود.

 5- چنانچه فرم و مدارک" انتقال به تهران ویژه دوره های ترمی" ناقص ارسال گردد، موضوع در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل بررسی نبوده و ترتیب اثری به آنها داده نخواهد شد.

زمان بندی خدمات آموزشی نیمسال دوم 89-88

 جدول (1) انتقال و میهمان شدن

ارائه فرم تکمیل شده دانشجو به شورای آموزشی مرکز مبدا *

تا 10/9/88

بررسی در شورای آموزشی مرکز مبدا و اعلام نتیجه

تا 17/9/88

ارائه فرم تایید شده مرکز مبدا به شورای آموزشی مرکز مقصد*

تا 25/9/88

بررسی در شورای آموزشی مرکز مقصد و اعلام نتیجه *

تا 8/10/88

انجام امور اداری و آموزشی

تا پایان ثبت نام

مراکز آموزشی در صورت صلاحدید می توانند نسبت به تمدید مواردی که با علامت * مشخص شده اند اقدام نمایند. به شرط اینکه به زمان بندی سایر موارد لطمه ای وارد نشود.

 جدول (2) انتقال به تهران (ویژه نظام ترمی)

ارائه فرم تکمیل شده دانشجو به مرکز مبدا*

تا 17/9/88

بررسی درمرکز مبدا و اعلام نتیجه

تا 25/9/88

ارائه فرم تکمیل شده مرکز مبدا به مرکز مقصد*

تا 2/10/88

بررسی در مرکز مقصد و اعلام نتیجه *  

تا 8/10/88

جمع  آوری و ارسال فرمها و مدارک توسط مرکز آموزشی مقصد به دبیرخانه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری

تا 16/10/88

اعلام نتایج توسط شورای آموزشی و کمیسیون مواردخاص دانشگاه 

تا 14/11/88

 انجام امور اداری و آموزشی

تا پایان ثبت نام

مراکز آموزشی در صورت صلاحدید می توانند نسبت به تمدید مواردی که با علامت * مشخص شده اند اقدام نمایند، به شرط اینکه به زمان بندی سایر موارد لطمه ای وارد نشود.

 یادآوری 1- تقاضای تغییررشته و انتقال توام با تغییررشته دانشجویان فقط در تابستان هرسال قابل بررسی است که مطابق معمول زمان بندی مربوطه در موعد مقرر اعلام خواهد شد.

یادآوری 2- انجام سایر موارد خدمات آموزشی می باید براساس مقررات مندرج در بخشنامه شماره 86045/87/م مورخ 27/12/87صورت پذيرد.

 ضروری است روسای محترم واحدهای استانی، موسسات و مراکز آموزشی نهایت تلاش را در ارائه خدمات آموزشی دقیق، سریع و شفاف انجام دهند.

فرم ها:

 -انتقال

-انتقال به تهران ترمی

-فرم انتقال توام با تغيير رشته

-فرم تغيير رشته فرم تغيير رشته

-فرم ميهمان فرم ميهمان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ساعت 9:49  توسط  اردبيل  |