علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى

اردبیل

‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ تاريخ، نحوه پرينت كارت ‌ و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون  جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي مهرماه 1388

11/07/88 تاريخ درج خبر

 

    به اطلاع كليه داوطلبان آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  مي‌رساند كه كارتهاي شركت در آزمون براي كليه داوطلبان آزمون مذكور از  روز دوشنبه 20/7/88 براساس مندرجات بند «الف» اين اطلاعيه  بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني ----قرار مي‌گيرد و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالي بايستي از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17 روز پنج شنبه 23/7/88 به حوزه هاي‌ رفع نقص كارت مندرج در جدول ذيل مراجعه نمايند. ضمناً براساس برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي  راس ساعت 9 صبح روز جمعه 24/7/88 در 30 شهرستان مختلف كشور برگزار خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحاني بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان مشخص گرديده است. ضمناً ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون  كه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته قابل پرينت و دريافت مي‌باشد.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

   كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 20/7/1388براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني -----قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شخصي (شامل نام و نام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد) يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

   آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان برمبناي استان محل تحصيل آنان  به شرح جدول ذيل مي‌باشد.

ج- تذكرهاي‌ مهم‌

1- داوطلبان بايستي تصوير (كپي) فيش بانكي به مبلغ 59500 ريال كه به حساب سيبا به شماره 2178699003006 به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه جامع علمي – كاربردي واريز شده است را به همراه داشته باشند.
2- درصورت مشاهده اختلاف در مشخصات مندرج در روي كارت ورود به جلسه آزمون از كارت ورودي فتوكپي تهيه و در فتوكپي دور مورد يا موارد مربوط را خط كشيده و صحيح آن را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي با خودكار قرمز بالاي آن بنويسيد و فتوكپي مربوط را به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در حوزه رفع نقص كارت تحويل نماييد. بديهي است اين موارد پس از برگزاري آزمون در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه به مدارك بررسي و اصلاح خواهدشد.
3- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگ راهنمائي را كه بر روي سايت سازمان قرار گرفته است و قابل پرينت مي‌باشد دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر اساس آدرس حوزه‏هاي امتحاني كه بر روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است حوزة امتحاني خود را شناسائي نمايند.
4-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي‌باشد يا عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... مي‌باشد ضروري است از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 17روز پنج شنبه 23/7/88 با به همراه داشتن دو قطعه 4 ´ 3 و كارت شناسايي ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (براساس جدول ذيل ) مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.
5-داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر كارت ورودي، شناسنامه عكسدار يا كارت ملي و چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد پاكن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
6- از آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون (بجز مدارك مندرج در بند 5 فوق) مانند كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، تلفن همراه، ماشين حساب و پيجر اكيداً خودداري نمايند.
7-اين آزمون نمره منفي ندارد.
8- داوطلباني كه داراي معلوليت (نابينا، كم بينا و ناشنوا) مي‌باشند، مي بايست با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي و توانبخشي به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در محل رفع نقص كارت مراجعه نمايند.

    درخاتمه‌اضافه‌ مي‌نمايد كه‌واحد پاسخگويي‌غيرحضوري‌ همه‌روزه‌ به غير از ايام تعطيل آماده ‌پاسخگويي ‌به ‌سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي‌توانند با شماره ‌تلفنهاي‌ 99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ با روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند.

جدول شهرستان و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون جامع وارزيابي پودماني حرفه‌اي مهرماه 1388
دانشگاه جامع علمي- كاربردي  براساس استان  محل تحصيل داوطلبان

استان محل تحصيل

شهرستان محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

آدرس محل رفع نقص كارت ورود به جلسه آزمون

آذربايجان شرقي

تبريز

تبريز- كوي وليعصر- انتهاي خيابان شهريار شمالي- بيست متري صفا- ساختمان نور- مركز آموزش علمي-كاربردي سازمان مديريت صنعتي تبريز

آذربايجان غربي

اروميه

اروميه – بلوار شهيد دستغيب – نرسيده به مدرسه استعدادهاي درخشان – مركز آموزش علمي- كاربردي فرهنگ و هنر اروميه

اردبيل

اردبيل

اردبيل- شهرك كوثر-بالاتر از نمايشگاه بين‌المللي- مركز آموزش علمي- كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 اردبيل

اصفهان

اصفهان

اصفهان- خيابان بزرگمهر – جنب بيمارستان شهيد صدوقي – كوي شهرستاني – مركز آموزش علمي- كاربردي جامعه اسلامي كارگران

ايلام

ايلام

ايلام- ميدان شهدا- خيابان عدالت- جنب دادگستري -مركز آموزش علمي- كاربردي ايلام 1

بوشهر

بوشهر

بوشهر – خيابان دواس- دانشگاه خليج فارس

تهران

تهران

حوزه خواهران : دانشگاه صنعتي اميركبير- تهران - خيابان حافظ – روبروي خيابان سميه

حوزه برادران : دانشگاه علم وصنعت ايران – تهران - ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم وصنعت ايران

چهارمحال وبختياري

شهركرد

شهركرد- چهارراه طالقاني- خيابان سعادت كوچه خبرنگاران – مركز آموزش علمي- كاربردي پيام شهركرد

خراسان جنوبي

بيرجند

بيرجند – ميدان ابن حسام – بلوار صنعت و معدن – جنب مصلي المهدي- دانشگاه صنعتي بيرجند

خراسان رضوي

مشهد

مشهد – بلوار وكيل آباد – بلوار شهيد باهنر – درب غربي دانشگاه فردوسي - جنب دانشكده مهندسي – مديريت آموزشي دانشگاه

خوزستان

اهواز

اهواز- 24 متري (آزادگان) – خيابان كيكاووس  - روبروي بيمارستان شهيد رجايي- مركز آموزش  و پژوهش استانداري

زنجان

زنجان

زنجان – فلكه كوچمشكي – روبروي فرهنگسراي امام خميني (ره)- تربيت معلم الزهرا(س)

سمنان

سمنان

سمنان – ميدان امام رضا(ع)- بلوار معلم – روبروي پايگاه انتقال خون – دانشگاه جامع علمي – كاربردي

سيستان وبلوچستان

زاهدان

زاهدان- بعد از بزرگراه خليج فارس- مركز آموزش و پژوهش استانداري

فارس

شيراز

شيراز- بلوار مدرس- روبروي فضل آباد- دانشگاه صنعتي شيراز

قزوين

قزوين

قزوين- شهرستان البرز- خيابان سهروردي – روبروي دادگستري – مركز آموزش علمي- كاربردي خانه كارگر

قم

قم

قم- خيابان 45 متري صدوق – 20 متري كوكب- پلاك 219 – دانشگاه جامع علمي- كاربردي

كردستان

سنندج

سنندج – خيابان فلسطين – كوچه گلايول – پلاك 13 – دانشگاه جامع علمي- كاربردي

كرمان

كرمان

كرمان- بزرگراه شمالي- ابتداي جاده قديم زرند- بعداز پمپ بنزين – بلوار بلد الامين – مركز آموزش علمي-كاربردي بلدالامين

كرمانشاه

كرمانشاه

كرمانشاه – خيابان امجديان (خيابان سيلو)- روبروي ميدان بار- جنب توانير- مركز آموزش علمي- كاربردي صنعت آب و برق غرب

گلستان

گرگان

گرگان – كمربندي- شهرك حافظ- انتهاي خيابان چهارم - مركز آموزش علمي كاربردي گرگان 1

گيلان

رشت

رشت- ميدان امام خميني (ره) – بالاتر از ميدان مصلي- روبروي رستوران خانواده – مركز آموزش علمي- كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 گيلان

لرستان

خرم آباد

خرم آباد- بلوار دانشگاه – بلوار تامين – جنب دفتر آموزش  و پژوهش استانداري – مركز آموزش پيش دانشگاهي شهيد مفتح

مازندران(داوطلبان شهرستانهاي تنكابن -كلاردشت و چالوس)

تنكابن

تنكابن- خيابان علامه – روبروي مركز بهداشت تنكابن- مركز آموزش علمي- كاربردي مهستان سبز شمال تنكابن

مازندران(داوطلبان شهرستانهاي ساري – بابل- آمل- محمود آباد- قائمشهر)

بابل

بابل- ايستگاه آمل- ابتداي كمربندي غربي- نرسيده به ميدان- سمت چپ – مركز آموزش علمي- كاربردي فرهنگ و هنر واحد شماره 4 (بابل)

مركزي

اراك

اراك – خيابان شهيدبهشتي- پشت مسجد حاج آقا صابر- مركز آموزش علمي- كاربردي جهاددانشگاهي اراك

هرمزگان(بجزداوطلبان كيش)

بندرعباس

بندرعباس- بلوار پاسداران – بعداز ميدان شهدا- مركز آموزش و پژوهش استانداري هرمزگان

هرمزگان

كيش

جزيره كيش – خيابان سنايي – خيابان مسجدامير – ورودي اول سمت راست – مركز آموزش علمي- كاربردي كيش

همدان

همدان

همدان – خيابان شهيدان ديباج (هنرستان ) – دانشگاه جامع علمي- كاربردي

يزد

يزد

يزد- صفائيه – بلوار شهيدان اشرف- مجتمع آموزشي ملاصدرا


روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۲۱ساعت 11:56  توسط  اردبيل  |