علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى

اردبیل

اطلاعیه

اصلاحات دفترچه راهنماي آزمون كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته

•در صفحه 66 دفترچه راهنماي آزمون دوره هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته علمي – كاربردي سال 1386 از امكانات رفاهي آموزشكده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي خوابگاه و وسيله اياب و ذهاب حذف
مي گردد.

•كد رشته 4664 (مديريت امور فرهنگي) مركز آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي لرستان در سايت ثبت نام به 4564 اصلاح مي گردد .

•موارد زير در جدول شماره (19) اضافه مي گردد:

* امكانات رفاهي مركز آموزش علمي كاربردي شبستر: سلف سرويس

* امكانات رفاهي مركز آموزش علمي كاربردي سازمان صنايع و معادن استان خراسان: 1- به دانشجويان مراتب اول تا سوم هر سال در رشته مربوط به ترتيب 50، 30 و 20 درصد كل شهريه به عنوان تخفيف شهريه لحاظ گردد.2- سلف سرويس

* امكانات رفاهي مراكز آموزش علمي كاربردي آران و بيدگل، علويجه، فارسان، مياندوآب ،: خوابگاه، سلف سرويس، اياب و ذهاب

* امكانات رفاهي مركز آموزش علمي كاربردي مديريت صنعتي سنندج : 1- به دانشجويان ممتاز تا 15% تخفيف شهريه اختصاص داده مي شود 2- خوابگاه

* امكانات رفاهي مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر ا اصفهان : سلف سرويس و اياب ذهاب

* بند 2 امكانات رفاهي مركز آموزش علمي كاربردي داروگر : دانشجويان رتبه اول تا سوم در صورت واجد بوده جذب شركت داروگر مي شوند

 

 

اصلاحات دفترچه كارداني


•  در صفحه 57 خوابگاه، وسيله اياب و ذهاب از امكانات رفاهي مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنعتي كوشا كرج حذف مي گردد.

•  در صفحه 60 امكانات رفاهي مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگي و هنري شهرداري تهران صرفا سلف سرويس مي باشد شرايط اختصاصي مركز حذف مي گردد.

•  مركز آموزش علمي كاربردي هتلداري و جهانگردي پرديسان: شرايط اختصاصي: 1- از پذيرفته شدگان رشته خدمات جهانگردي (كد 3271 ) مصاحبه به عمل مي آيد. 2- آگاهي به زبان انگليسي 3- داوطلب بايد از نظر جسمي و فيزيكي و آزمايشات پزشكي مورد تاييد مراجع معرفي شده باشد.

•  مركز آموزش علمي كاربردي مديريت صنعتي خراسان : امكانات رفاهي :1- به نفرات اول تا سوم به ترتيب 25، 15 و 10درصد در همان ترم تخفيف شهريه تعلق مي گيرد. 2- سلف سرويس

•  در صفحه 58 به مركز آموزش علمي كاربردي شركت هپكو اراك ، امكانات رفاهي شامل خوابگاه، سلف سرويس و وسيله اياب و ذهاب اضافه مي گردد.

•  در صفحه 59 به مركز آموزش علمي كاربردي فرهنگ و هنر واحد 1 اصفهان امكانات رفاهي شامل سلف سرويس و وسيله اياب و ذهاب اضافه مي گردد.

•  در صفحه 59 مركز آموزش علمي كاربردي به مركز آموزش علمي كاربردي صنعت غذا عاليزاد اصلاح مي گردد و امكانات رفاهي آن شامل 1- به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده مي شود. 2- سلف سرويس 3- وسيله اياب و ذهاب مي باشد.

•  در صفحه 93 عنوان رشته (كد 2383) از ماشينهاي كشاورزي گرايش مكانيزاسيون ماشين‌هاي كشاورزي به ماشين‌هاي كشاورزي گرايش مكانيسين ماشين‌هاي كشاورزي اصلاح مي گردد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ساعت 9:21  توسط  اردبيل  |